PRIVATE WORKSHOP ONLINE LEANSPEC QC COURSE ONLINE VALUE OUTCOMES COURSE Book a Video Meeting with Kai Gilb Login

Norwegian Only: Risikohåndtering i tekniske prosjekter - 18 og 19 November 2019

– praktiske metoder på ingeniørnivå

Dette kurset gir deg nye og praktiske metoder for å styre risiko i tekniske, avanserte prosjekter. Du lærer å både avsløre og håndtere risiko tidlig – før ting eskalerer og blir både kostbart og vanskelig å reversere.

Store, tekniske prosjekter er krevende å styre, da mye kan gå galt, og går ofte galt. Økt kompleksitet, prosjekter som vokser ut av sine opprinnelige planer, press på tid og kostnader samt krevende kunder og interessenter gjør alt mer risikofylt.

Metodikk som virker:

Metodene du lærer på dette kurset er utprøvd i større internasjonal sammenheng og brukes ofte av ingeniørbedrifter som Intel, HP og Boeing. Men de er også brukt i mindre skala og i Norge, innen IT, software og av start-ups. Dette betyr at metodene kan brukes i enhver sammenheng, og at de passer like godt til små prosjekter som gigantiske.

Vi tror at "the devil is in the details" og at risikohåndtering er noe om bør gjennomsyre en ingeniørs arbeidshverdag. Kurset gir deg en oversiktsmeny og en oppskrift på nettopp dette.

Metodene er ikke tradisjonelle og akademiske risikometoder. De er utviklet av kurslederene selv gjennom flere tiår blant ledende bedrifter som Intel, Ericsson og Boing.

Du lærer ulike metoder for risikohåndtering ved:

  • Krav og målsetninger
  • Design og arkitektur
  • Kontrahering
  • Prosjekthåndtering
  • Kvalitetssikring

LES MERE HOS TEKNA

https://www.tekna.no/kurs/risikohandtering-i-tekniske-prosjekter-38412/

Close

Get Started
1. Fill in the form to Schedule a meeting with us.
2. We discuss your company's product development challenges and suggest a plan to drastically improve it.
3. We train your people and we execute the plan together.